Gespecialiseerd in ADR-transport

Met ons ADR-transport vervoeren wij voornamelijk gevaarlijke stoffen. Binnen de transportwereld is dit een aparte tak waar speciale wetten en richtlijnen voor gelden waardoor het vervoeren van deze gevaarlijke stoffen over de weg zo veilig mogelijk verloopt. Meerdere trekkers in ons wagenpark zijn geschikt voor ADR-tankvervoer en alle voertuigen zijn geschikt voor ADR-stukgoed vervoer. Hiervoor hebben we gespecialiseerde chauffeurs in dienst met een ADR-vakbekwaamheidscertificaat dat wordt uitgegeven door erkende ADR-opleidingen, daarnaast worden er regelmatig interne trainingen gegeven. Ook is er op de werkvloer een vakbekwame veiligheidsadviseur aanwezig om de correctheid en veiligheid van het transport te waarborgen. Oftewel HK Transport is gespecialiseerd in ADR-transport.

Onze specialisme bestaat uit onder andere gascilinders (klasse 2), waterstoftubetanks, ophalen en wegen vervuilde ADR afvalstoffen teruggepompt in gascilinders (veelal freon), andere ADR afvalstoffen in gascilinders en transport en vullen van vloeibare argon en stikstof.

Spoed transport nodig voor gascilinders in alle klasse? Geen probleem, ons wagenpark en chauffeurs zijn ingericht op snel ophalen en leveren op elke locatie in Nederland.

Gascilinders

Wij vervoer alle soorten gas uit de klasse 2:

2.1 Brandbare gassen
2.2 Verstikkende gassen – niet brandbaar, niet giftig
2.3 Giftige gassen
5.1 Oxiderende gassen
8 Corrosieve/bijtende gassen

Overige ADR klasse vervoert door HK Transport BV:

3 Brandbare vloeistoffen
4.1 Brandbare vaststoffen
4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen
4.3 Stoffen die in contact met water
brandbare gassen ontwikkelen
5.2 Organische peroxiden
6.1 Giftige stoffen
6.2 Infectueuze (besmettelijke) stoffen
9/9A. Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Waterstof

Waterstof in gasvorm wordt onder druk opgeslagen en getransporteerd via tube trailers. HK Transport BV levert niet de tube trailers, maar wel de trekker geschikt voor ADR-tankvervoer en chauffeur met een ADR-vakbekwaamheidscertificaat voor tank.

Vloeibare argon of stikstof

Bent u op zoek naar een transporteur die uw vloeibare stikstof of argon kan afvullen op diverse locatie in het land? Dan kunnen wij u van dienst zijn. Dit is vaak maatwerk-transport waar we graag met u over verder denken. Wij werken hiervoor vaak met bakwagens en bussen waardoor iedere locatie voor ons bereikbaar is.

Afvalstoffen in gascilinders

Wij zijn opgenomen in de lijst van de VIHB-registratie afvalstoffen. Waar staat VIHB voor?

Een aantal van onze chauffeurs zijn geschoold om afvalstoffen in gascilinders op te halen met zowel een bus, bakwagen of trekker/trailer. Documenten worden vooraf gecontroleerd en op locatie. In sommige gevallen worden de cilinders gewogen, om er zeker van te zijn dat wij volgens een juist en veilig transport kunnen gaan rijden.

Neem contact met ons op voor een korte termijn of langdurige transport oplossing.

HK transport BV gespecialiseerd in ADR-transport.